Eduka ettevõtte kasvuprogramm

Eduka ettevõtte kasvuprogramm

Eduka ettevõtte kasvuprogramm

ON AEG pöörata väljakutsed, millega ettevõte silmitsi seisab – SAAVUTUSTEKS,
aidata töötajatel nende teadmised ja ideed vormida TULEMUSTEKS ja
viia ellu ettevõtte eesmärgid, ka KÕIGE AMBITSIOONIKAMAD.

Viimased 2 aastat on olnud ettevõtetele parajaks väljakutseks. Nii nagu igas kriisis on kaotajaid ja on võitjaid. Ellu jäävad ja hüppeliselt kasvavad need, kes on lahendustele suunatud, mitte probleeme võimendava mõtteviisiga: nii oma toodete-teenuste tarbija kui oma meeskonna suhtes. Meeskondades, kus valitseb avatud dialoog ja üksteist vastastikku austatakse, on KORDADES suuremad eeldused tõusta turuliidriteks.

Eduka ettevõtte 24-nädalane kasvuprogramm ongi ettevõtetele, kes soovivad saada oma valdkonnas PARIMAKS.

Programm on Sinu ettevõtte jaoks, kui
* soovid oma osakonna või terve ettevõttega SAADA ÜLE pikka aega toimunud seisakust, teha restart, kuid Sa pole kindel, KUIDAS seda teha? Vähendada meeskonda, vahetada meeskonnaliikmed, tuua turule midagi uut, valida teenustest see kõige kasumlikum ja kasvatada müügimahte jne jne?
* soovid teha ettevõttega KORDADES paremaid MÜÜGITULEMUSI, kuid Sulle tundub, et müügimeeskond on kuidagi kinni jooksnud….
* ettevõttel on ERILINE ja SPETSIILFILINE EESMÄRK, mille saavutamisega te pole ise hakkama saanud….

Programmi on välja töötanud tunnustatud inimvõimete potentsiaali avaja Bob Proctor koos oma partneri Sandy Gallagheriga. Programmi metoodika, samm-sammuline PROTSESS, garanteerib soovitud eesmärgini jõudmise. Seda kasutavad korporatsioonid üle kogu maailma, sh  suurimad kindlustusfirmad Ameerikas, Mercedes-Benz Saksamaal jpt.

EESMÄRKIDE ellu viimine on väga LIHTNE protsess. Tegelikult sama lihtne kui on põhjuse- ja tagajärje seadus ja sama usaldusväärne kui 2+2=4. Probleem seisneb aga selles, et enamus ettevõtteid läheneb eesmärkide saavutamisele valesti.  Mida ma sellega silmas pean? Juhid delegeerivad vahe-eesmärke oma meeskonnaliikmetele, ja loodavad, et nad viiksid need ellu. Nad loodavad, et meeskonnaliikmed muudavad oma käitumist ja harjumusi selleks, et eesmärgid saaksid ellu viidud ning tulemused realiseeruksid. Sageli delgeeritakse vastutus, aga õigust otsust teha mitte, st mikromanageeritakse meeskonna tegemisi. Selline lähenemine ei garanteeri tulemusi. Kui soovid, et meeskonnasooritus paraneks, on vaja ellu kutsuda muutus tasemel, kus viivitused, tõrked, vastuseis tekivad – meeskonnaliikmete mõtlemisviisis.

Kui treenida meeskonnaliikmete nii individuaalset kui meeskondliku mõtlemist ja koostöövaimu, ON VÕIMALIK ellu viia ka iga võimatuna tunduv eesmärk.

“Haridus ei tähenda, et Sa õpetad inimestele midagi, mida nad ei tea. See tähendab seda, et Sa õpetad inimesi käituma nii, nagu nad ei käitu”  – John Ruskin

24-NÄDALANE ETTEVÕTTE KASVUPROGAMM on protsess, mis aitab ettevõttel saada ausa ülevaate, mis seisus ollakse praegu MEESKONNANA, MIKS SOOVITUD TULEMUSI ei tule, KUIDAS seda olukorda muuta, et eesmärkideni jõutaks. Mitte üks kord, vaid korduvalt!

Kasvuprogrammi metoodika erineb teistest ettevõtetele suunatud koolitustest just selle poolest, et toob IGAS meeskonnaliikmes välja parima. Läbi individuaalse arengu hakkavad automaatselt kasvama ka ettevõtte tulemused ja seda juba esimesest nädalast alates.

Enamus töötajaid teab, mida teha soovitud eesmärkideni jõudmiseks, kuid neid hoiab tagasi – madal enesehinnang ja vanad käitumismustrid. Kui aitad oma töötajal saada õnnelikumaks, inspireeritumaks ja sünkroniseeritumaks ettevõtte eesmägiga, kasvatab ettevõtte oma finantstulemusi hüppeliselt.

Milles seisneb kasvuprogramm mõju ettevõttele?

Programmi 24 nädala jooksul toimub 12 meistriklassi, kus töötatakse ühiselt läbi praktiline õppematerjali, õpib iga meeskonnaliige ja meeskond tervikuna. Teemadeks

* kuidas õigesti seada eesmärke – kui tead, kuidas oma eesmärki täita, siis arvatavasti on see eesmärk liiga väike… Kui aga oskad seada eesmärke õigesti nii indiviidina kui meeskonnana oled inspireeritud eesmärke tõhusalt ellu viima.  (Esimene meistriklass)
* kuidas ületada kuristik teadmiste ja tegemiste vahel. Kuigi teadmisi on palju, on vaja neid regulaarselt rakendada, et tulemused saaksid tekkida. Teooria on üks, praktika aga hoopis midagi muud. Tulemused näitavad ettevõtte ja inimese väärtust. Tavakoolitustel jagatakse palju teadmisi, kuidas võiks tööd paremini teha, kuid pärast koolitusi vähesed rakendavad neid teadmisi, kuna vanad harjumused ja käitumismustrid võtavad võimust. Vähem juttu, rohkem tegevusi. Mõttemustrite muutmisega tegeleme meistriklassides 2, 3 ja 4.
* kuidas arendada loovust ja õppida mõtlema ja olukordi lahendama, et meeskond näeks probleeme kui võimalusi ärikasvuks ja meeskonnavaimu tugevdamiseks (meistriklass 5).
* kuidas olla meeskonnana tõhusam. Võistlemise asemel teha efektiivselt koostööd. Märksõna amatöörid võistlevad, professionaalid loovad (meistriklass 6)
* kuidas luua avatud töökeskkond, et tekiks avatud suhtlus. Iga töötaja julgeb ja oskab oma mõtteid selgelt väljendada.(meistriklass 7)
* kuidas ära tunda end saboteerivaid mõtteid ja need elimineerida ning kasvatada enesekindlust (meistriklass 8)
* mis on hoiak, kuidas hoiak tekib ja kuidas igas olukorras säilitada rahulik meel? (meistriklass 9)
* kuidas arendada endas järjepidevust, püsivust ning liidrioskusi (meistriklass 10)
* kuidas panna kasvuteooria praktikasse: kuidas panna end ümbritsevaid (sh kliente) tundma end väärtuslikena (meistriklass 11)
* kuidas on läbi teadlikkuse kasvu võimalik ellu viia esialgu uskumatuna näivaid eesmärke
(meistriklass 12)

Kas Sa sooviksid igas oma töötajas ja juhis välja tuua PARIMA?
Kas teie ettevõttel on ambitsiooni saada turuliidriks, kelle arvamus loeb, kelle meeskond on tulemustele orienteeritud, kelle kliendid on õnnelikud, sest neile pööratakse tähelepanu ning seeläbi kasvavad müügimahud igakuiselt uskumatute kasvuhüpetega?

Kui soovid saada ülevaatlikku infot, kuidas täpselt 24 nädalat kestev ETTEVÕTTE KASVUPROGRAMM teie ettevõttes võiks toimuma hakata, võta minuga ühendust! Helista, broneeri kalendris aeg ja kohtume! Konsultatsioon on TASUTA. Konsultatsiooni käigus täpsustame Sinu ettevõtte vajadusi ja loome ettevõtte kasvuks vajaliku programmi, kestuse (võib olla piisab ka päevasest koolitusest mingi kitsaskoha lahendamiseks) või fookusteemast lähtuva koolituse ning vormistame hinnapakkumise.

Sinu edu nimel,
Karmo

Koolitaja

Hind Tasuta
Koolitaja Kaira Kivi
Kestvus 24 nädalat
Registreerunud 7 osalejat
Keel Eesti
Asukoht Kokkuleppel
Koolituse algus 05.12.2021

Vastus peitub Sinus endas

Soovin inspiratsiooni,
liitun uudiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.