Hoiak või toode?

Suurepärane hoiak on väärt enam kui suurepärane toode.