Minapildi tähtsus tulemustele

Minapilt on inimese enesehinnang ja -tunnetus, mis mõjutab suurel määral tema tulemusi ja saavutusi elus. See on inimese subjektiivne arusaam iseendast.