5 suurimat kasvupidurit

Millised on suurimad kasvu takistavat tegurit? Kas Sina oled mõelnud, mis takistab Sinul saavutamast paremaid tulemusi või tegemaks otsuseid, mis sellele tõhusamalt kaasa aitaksid? Näiteks vahetada töökohta või luua oma ettevõte?