Korrasta oma mõtted

Kui Sinu tulemused Sind ei rahulda või tunned rahutust, võta aeg maha – korrasta oma mõtted! Alusta selles, et teadvustad oma praeguseid harjumuslikke mõttemustreid, et teaksid, millises kohas oma elus oled. Ilma hetkeolukorra kaardistuseta, on keeruline midagi muuta. Aga kuidas seda teha?