70 000 mõtet päevas

Täpselt nii palju mõtteid arvatakse inimesel olevat keskmiselt päevas. Mis on mõte ja mõtlemisvõime?
Mõte on mõtlemisel või juhuslikult peas tekkiv sõnaline kujutluspilt.  Mõtlemisvõime aga inimese võime mõelda, analüüsida, otsustada ja probleemidele lahendusi leida. Hinnanguliselt on inimesel igapäevaselt keskmiselt 70 000 mõtet, mis võivad hõlmata kõike alates teadlikest mõtetest ja kaalutlustest kuni alateadlike impulssideni. Mõtlemise mitmekesisus võimaldab meil tajuda ja tõlgendada oma ümbritsevat maailma ning võtta vastu infot erinevatest allikatest.

TEADLIKUD VÕI ALATEADLIKUD MÕTTED

Suurem osa inimeste mõtetest on lühiajalised ja mööduvad, kuid need kujundavad pidevalt inimese kogemusi, mõjutavad tema emotsioone, otsuseid ja käitumist.

Teadlikud mõtted on need, mida suudame teadlikult kogeda ja kontrollida. Me võime teadlikult mõelda oma tuleviku eesmärkidest, analüüsida keerulisi probleeme või kaaluda erinevaid võimalusi. Teadliku mõtlemise kaudu saame juhtida oma käitumist ja teha ratsionaalseid otsuseid vastavalt meie väärtustele ja eesmärkidele.

Samas on suur osa meie mõtetest aga hoopis alateadlikud. Need on mõtted, mis pidevalt kusagil mõtterägastikus end vilgutavad mõjutades seeläbi meie tajusid ja emotsioone, ilma et me sellest alati teadlikud oleksime. Alateadlik mõtlemine on seotud varasemate kogemuste ja uskumustega ning võib mõjutada meie reageerimist erinevatele olukordadele.

Mõtete virvarr ja mitmekülgsus võib tekitada vaimse müra ja sisemisi dialooge. Selline iseendaga  jutustamine võib mõjutada meie enesehinnangut ning selle mõju võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Seega on ääretult oluline olla teadlik oma mõtetest ja nende mõjust oma meeleolule ja käitumisele. Kuidas seda teha?

Mõtete suunamine on oskus, mida saab arendada pideva harjutamise ja teadlikkuse tõstmise abil. Olla avatud uutele meetoditele ja leida need viisid ning juhendajad, mentorid, coachingu meetodid, mis Sinule kõige paremini sobivad. Keskenduda positiivsele, õppida vabastama negatiivseid mõtteid. See aitab Sul luua tasakaalukama ja rahulikuma meeleseisundi ning parema üldise heaolu.

Kui tunned, et pakuks väärtust ka teistele, siis jaga palun!

Iga päev loeb! Alusta juba täna

Sa oled iseenda õnne ja edu looja!

Sina ütle, mida soovid ja viime selle koos ellu!
Broneeri aeg kalendris 30-min vestluseks (tasuta) ja oled ühe sammu võrra oma eesmärgile lähemal.