Äriplaan – on see vajalik?

Kuigi üha enam räägitakse ärikonverentsidel sellest, et tulevik on start-upide päralt, märksõnaks on agiilsus ehk kiire kohanemine turul toimuvaga ja äriplaanid on minevik, on lisarahastuse saamiseks nii mõneski asutuses jätkuvalt vajalik esitada äriplaan. Mina ühtegi plaani ei ole esitanud, lõin ettevõtte, mille kasvu uskusin ja minusse omakorda uskusid rahastajad.

Mis äriplaan oma olemuselt on? Sinu äridee lühikokkuvõtte mida ja KUIDAS Sa plaanid oma valitud sihtgrupile pakkuda. Rõhuasetus siinjuures on sõnal KUIDAS. Lisaks tekstilisele osale sisaldab see finantsprognoose perioodiks, mida rahastaja siis eeldab. Alustavale ettevõtjale on hea võimalus oma mõtted kirja panna ja neid korrastada.

Eesmärk ilma plaanita on lihtsalt soov.

Antoine de Saint-Exupéry


Soovitan kõigile, kes soovivad äriplaani koostada alati Sirle Truutsi välja antud juhiseid raamatus “Eduka äriplaani koostamise valem”. Soovitan alustada lõpust, kus on hea ülevaade olulisemast, millele äriplaani kirjapanekul jälgida.
Tema kogemusele tuginedes tunnevad võimalikud rahastajad kõige enam huvi, kui hästi Sa oled endale selgeks teinud turu konkurentsianalüüsi ja kui hästi tuleb kirjapandust välja, kuidas on kavandatud teenuse osutamise või tootmise protsess, sh turundus ja müük ning finantsplaneerimise oskus.

Kõige enam levinud põhjused, miks rahastusest ilma jäädakse on järgmised:

1) Kirjapandud plaanis on küll palju juttu ja lehekülgi, kuid puudub seos erinevate osade vahel
2) Tegevusvaldkonna erinevate õigusaktide nimetamine ja kuidas plaanitakse nõudeid täita on puudu
3) Selgusetuks jääb soovitud kliendiprofiil, niisamuti on puuduilik turuülevaade ja konkurentsianalüüs, kas teenuse / toote järgi on üldse nõudlust ja miks peaks just loodavat ettevõtet eelistatama
4) Toodetega seotud äriplaanidest puudub info kui kaua tootmisprotess aega võtab
5) Milliseid müügimahte planeeritakse jääb segaseks, niisamuti kui omahinna arvutus
6) Kööstööpõhimõtted partnerite valikul, sh maksetingimused ja lepingute tegemiseks planeeritud ajakulu on välja toomata
7) Alustava ettevõtte puhul ei näidata omafinantseeringus juba olemasolevaid vahendeid, mis näitab motiveeritust äriplaan ellu viia + kodukontori töökohana nimetamise puhul eeldatakse ka ajaplaneerimise ja töökorralduse kirjeldust
8) Turundusplaanides on puudu kanalite lõikes mõõdikud ja plaanid on liiga üldsõnalised, sama müügiprognoosidega. Vajalik on ka vastavate kompetentside olemasolu ettevõttes.
9) Finantsprognooside osa on tehtud puudulikult ja vajalik oleks kaasata oma ala eksperte, eriti oluline on anda selge ülevaade käivitamisperioodist ja sellega seotud kuludest.
10) Ja lõpetuseks, aga ehk kõige olulisemgi: alati on vaja kinni pidada konkreetse rahastaja nõuetest plaanile.

Kui tunned, et pakuks väärtust ka teistele, siis jaga palun!

Iga päev loeb! Alusta juba täna

Sa oled iseenda õnne ja edu looja!

Sina ütle, mida soovid ja viime selle koos ellu!
Broneeri aeg kalendris 30-min vestluseks (tasuta) ja oled ühe sammu võrra oma eesmärgile lähemal.