Eduka ettevõtja GPS

Järjepidev käibe suurendamine, kasumi kasv ja õnnelikud kliendid on need indikaatorid, millest unistavad kõik ettevõtte omanikud ja tegevjuhid. Edukamad ettevõtted lisavad siia näitajate hulka ka meeskonna rahulolu tööga. Kuidas neid eesmärke saavutada?

Alustan hoopis sellest, kuidas neid eesmärke kindlasti ei ole võimalik saavutada. Kolm minu arvates suurimat takistust, on järgmised:

Ettevõtte eesmärgid on ebaselged

Ettevõttel puudub suurem WOW eesmärk, mis meeskonna käivitaks. Suur müüginumber, mis tagatoas väheste juhtivtöötajate poolt eelarvetabelisse joonistatud, ei inspireeri meeskonda. Seda teeb kaasatus ja arutelu, kuidas selle käibekasvuni jõuda erinevate osakondade ühise panusena ning juhi enda entusiasm idee oskuslikul kommunikatsioonil ja müügil. Lühidalt – usk oma meeskonda ja täielik toetus oma meeskonnale.

Elustiiliettevõte või rahvusvahelise ambitsiooniga äri

Ettevõtte juht ei ole endal jaoks selgeks teinud, kuhu ta soovib ettevõttega jõuda – kas tegu on elustiiliettevõttega või arengule, kasvule ja rahvusvahelisele turule suunatud ettevõttega. Mis vahe neil kahel on? Esimese puhul on rõhuasetus tekitada endale rohkem vaba aega tehes seda, mis meeldib. Sageli ka üksinda, sest nii on lihtsam. Tulude kasv on oluline, niisamuti kui näidata end nö tegijana. Tootarendus on teisejärguline, sest olemasoleva tootega on võimalik tagada piisav kasv, et finantse jaguks soovitud elustiili võimaldamiseks. Teise puhul on lisaks lühiajalistele eemärkidele loodud ka pigem äristrateegia (isegi kui mitte paberil, siis mõtetes), luuakse meeskond erinevatest kompetentsidest, et ühiselt kujundada ettevõtte brändi ja mainet nii, et hea oleks nii endal kui ka töötajatel.

Ebakindlus

Kui juhiks on inimene, kes on endas kahtleja, siis kandub tema ebakindlus ka ettevõtte eesmärkidesse ja töökeskkonda. Seda iseloomustab sõnumite hägusus, pidevalt muutuvad prioriteedid ja otsused, ebakindlad töötajad, kes ei julge oma arvamust avaldada jne.

Kui halvenevad tingimused majanduses, teeb enamik selliseid ettevõtjaid ühe otsuse – kulud maha ja seda läbi töötajate koondamise. Tundub justkuiloogiline. Eriti, kui meeskonda pole varem otsuste tegemisse kaasatud ja juhid olid ka juba varem rahulolematud. Kui ettevõtte vundament on aga tugev, põhiväärtused kirjas, mitte ainult kodulehel märksõnadega või sisekorraeeskirjades, vaid iga otsuse aluseks, ei koondataks esimese ohumärgi kohal inimesi, vaid kohandatud-arendatud teenuseid. Kui koondamine on vajalik, siis kaasaegne lähenemine võiks olla aidata inimesel leida järgmine töökoht, mis temale sobiv.. See on võimalik! Kui on olemas tahe. Mul on olnud rõõm töötada ka selliste ettevõtetega.

Ja jõudsingi olulise märksõnani – hoolimine. Siiras hoolimine, mis väljendub toetuses oma meeskonnale. Kui toetus on olemas, eesmärgid selged, iga meeskonna liige valitud õigetel alustel, peegeldub see naeratusena ja lahendustele orienteeritusena ka minule kui ettevõtte kliendile. Edukad ettevõtted tänasel päeval ei konkureeri, st ei tee täpselt nagu sama sektori ettevõte, vaid loob midagi uut, mis vastab minu kui ettevõtte kliendi vajadustele.

Mida soovid Sina ettevõtte juhina mitte ainult töölt, vaid kõigis teistes eluvaldkondades. Kas Su meeskond teab, mida käibekasvule lisaks soovid, oled Sa seda selgelt väljendanud? Iga muutus, sh iga kasv saab alguse ettevõtte juhist.

Kui tunned, et pakuks väärtust ka teistele, siis jaga palun!

Iga päev loeb! Alusta juba täna

Sa oled iseenda õnne ja edu looja!

Sina ütle, mida soovid ja viime selle koos ellu!
Broneeri aeg kalendris 30-min vestluseks (tasuta) ja oled ühe sammu võrra oma eesmärgile lähemal.