Eduka ettevõtja mõtteviis

Igas inimeses peituvad võimed, mis lubavad saada EDUKAKS ettevõtjaks. Isegi neis, kes sellesse hetkel ei usu.

Mis on Sinu jaoks edukuse näitaja? Kas Sa oled sellele mõelnud? Edukust defineeritakse erinevalt. Minu jaoks on EDUKAS see inimene, kes TEAB, mida ta tahab ja liigub oma eesmärgi suunas progresseeruvalt ehk sooviga olla selles, mida ta teeb ja väärtustab iga päevga üha parem. Oluline on arengusoov ja positiivne hoiak oma eesmärgi suunas liikudes. Olen täiesti veendunud, et igas rõõmsameelses inimeses on olemas ettevõtluse jaoks sobivad eeldused, sh olemas eduka ettevõtja mõtteviis. Kas me oleme valmis aga neid omadusi ja oskusi arendama, endasse investeerima, et kasvatada eneseusku juhendaja, mentori või coachi abiga ja leida see oma idee, mida edukalt arendama hakata.

Kes on ettevõtja?

Ettevõtja on inimene, kes lahendab potentsiaalse kliendi probleemi tema raha eest ehk mõistab, mille järele on turul nõudlust, oskab seda lahendada ja leiab selleks ka ressursid (kompetentsid, finantsid jne

Edukaks ettevõtjaks saamise eeldused on::
1) teed seda, mis Sind ennast tõeliselt huvitab ja innustab
2) teed seda, mida Sa oskad väga hästi teha
3) teed seda, mille järele on vajadust ning mille eest ollakse valmis maksma

Eduka ettevõtja mõtteviis

Iga uue ettevõtte käivitamine võtab aega. Öeldakse, et keskmiselt 3-5 aastat. Bob Proctor defineeris ettevõtjana isikut, kes on valmis elama aastaid nii, nagu vähesed jaksavad selleks, et elada pärast nii nagu vähesed seda teha saavad. Ehk tema mõte oli, et alguses on vaja investeerida aega, vahendeid, loobuda lemmiktegevustest, selleks, et piltlikult väljendudes saaksid eduka äri seemned mulda ja muudaksid oma mõtteviisi. Algab kõik mõttest: MIKS Sa soovid ettevõtlusega alustada ja seejärel tegutsedes arendada eduka ettevõtja mõtteviisi ehk

1) kuidas lõpetada muretsemine ja keskenduda lahendustele
2) kuidas eesmärke õigesti seada ja plaane ka realiseerida (Pole vaja ilmtingimata uut ideed, häid ideid on maailm täis, määravaks saab teostus)
3) julged küsida abi valdkondades, milles end tugevalt ei tunne
4) võtad aeg enesearenguks ning arendad ka meeskonda

Kui tunned, et pakuks väärtust ka teistele, siis jaga palun!

Iga päev loeb! Alusta juba täna

Sa oled iseenda õnne ja edu looja!

Sina ütle, mida soovid ja viime selle koos ellu!
Broneeri aeg kalendris 30-min vestluseks (tasuta) ja oled ühe sammu võrra oma eesmärgile lähemal.