Kuidas tõsta efektiivsust?

Sinu päev on täis erinevaid tegevusi. Päeva tõhusus sõltub iga valitud tegevuse sooritusest. Kuuled kindlasti iga päev, kuidas erinevatelt inimestelt ütlemist: “Mul pole aega!” See on sisutühi jutt. Aega ei ole võimalik planeerida, võimalik on planeerida tegevusi.. Mõtiskle hetk. Kas tajud erinevust? …. Meil on võimalus selekteerida oma tegevusi, paneme need tähtsuse järjekorda ja viime ellu!

Edukas inimene on inimene, kes teab, mida tahab ja liigub igapäevaselt progresseeruvalt oma eesmärkide poole. Me muutume iga päev PAREMAKS selles, mida teeme. Kui seame suure eesmärgi, siis vahel kipub tekkima lootusetuse tunne, et nendeni ei jõutagi… Enamasti inimesed loobuvadki suurest eesmärgist, sest lihtsam on minna tagasi oma vanade harjumuste juurde ja teha tegevusi, mida teha osatakse ja meeldib ehk mugavustsooni.

Edukad inimesed seda ei tee.. Nad teavad, mida on vaja teha, selleks, et oma eesmärke saavutada. Nad omandavad TEADLIKULT uusi HARJUMUSI, sh tegema tegevusi, mida neile tegelikult üldse teha EI MEELDI. Nad väljuvad oma mugavustsoonist. Nad teevad neid uusi tegevusi seni, kuni need tegevused saavad neile omaseks, st mugavaks, edu toovaks harjumuseks ning tänu sellele tõuseb ka nende sooritus hüppeliselt. Me TEADLIKULT teeme uusi tegevusi, isegi kui need esijalgu on ebamugavad, kuni need muutuvad loomulikuks ehk harjumuslikuks ja edaspidi me teeme edasiviivaid tegevusi neile mõtlemata.

Igal inimesel on kordades enam teadmisi, kui nad igapäevaselt rakendavad. Nad teavad, mida peavad tegema, kuid miski hoiab tagasi – kas enesekindluse puudus, mugavustsoon, hirmud vms. Kuigi nad teavad, nad ei tegutse. Soovides paremaid tulemusi ja tõhusamat sooritust TULEB HAKATA TEGUTSEMA. TULEB MUUTA OMA VANU HARJUMUSI ja mõttemustreid.

Efektiivsemaks toimetamiseks on vaja jagu saada edasilükkamisest. Tähtis pole kunagi tegevuste rohkus, vaid õigete tegevuste ellu viimine võimalikult efektiivselt. See tähendab ka seda, et tuleb õppida ütlema EI tegevustele ja kohtumistele, ka sõpradele ja inimestele, mis või kes Sinu arengule ja eesmärgini jõudmisele kaasa ei aita.

Selleks, et Sinu eesmärk juhiks Sinu tegevusi, teeksid neid tegevusi efektiivselt, võta igal õhtul paber ja pliiats ja pane kirja 6 tegevust, mis on vaja järgmisel päeval ära. Tõsta need tegevused tähtsuse järjekorda, et järgmisel päeval poleks kiusatust alustada tegevustest, mida on lihtsam teha. Järgmisel päeval jää seatud prioriteetidele kindlaks. Tegevuste tähtsuse järjekorda seadmine, aitab Sul luua kord enda mõtetes ja seeläbi oled võimeline tegema lühema ajaga rohkem. Sa teed VAID NEID tegevusi, mis aitavad eesmärgi saavutamisele kaasa. Kui teed päeva jooksul väga palju mittevajalikke tegevusi, isegi kui teed neid väga hästi, ei jõua Sa kuidagi lähemale oma eesmärgile.

Erakordse SOORITUSE ja suurepärase TULEMUSE saavutamine on jõukohane kõigile. Lihtsalt on vaja teha teatud tegevusi iga päev teatud viisil. Kontroll nende tegevuste üle on – SINUL! Palju keerulisem on aga mõista iseenda soove. Mis on see, mida Sina TÄPSELT TAHAD? Mis on Sinu eesmärk?

Kui tunned, et pakuks väärtust ka teistele, siis jaga palun!

Iga päev loeb! Alusta juba täna

Sa oled iseenda õnne ja edu looja!

Sina ütle, mida soovid ja viime selle koos ellu!
Broneeri aeg kalendris 30-min vestluseks (tasuta) ja oled ühe sammu võrra oma eesmärgile lähemal.