Õpetus ja kasvatus

Mille poolest erinevad üksteisest ÕPETAMINE JA KASVATAMINE?  Kasvatamine ehk kasvamise saatmine tähendab tegudega eeskujuks olemist. Need on Aivar Hallari kuldsed sõnad.

Kui sõnad ehk õpetus, ei ühti tegude ehk kasvatusega, siis minetab õpetus oma väärtuse. Kes poleks meist kuulnud ütlust: “Käi minu sõnade, mitte tegude järgi.” Austus kaob, kui kasvataja sõnad ja teod lähevad lahku. Kui see lahknevus püsib pikalt, siis nö sild kahe inimese, ka ühiskonna vahel laiemalt katkeb. Tuleb tuttav ette ka igas muus olukorras, mis suhetega seotud.

Montessori pedagoogika põhineb teoorial, et laps ei sünni puhta lehena, vaid lapsele on sündides kaasa antud vastuvõtlik meel (absorbent mind), mille abil ta keskkonnast teadmisi ja infot ammutab. Kõige selgem näide lapse vastuvõtlikust meelest on keele omadamine. Laps omandab väiksemate detailideni just selle keele, mida oma kasvukeskkonnas kuuleb. Laps ei filtreeri, millist infot ja millal ta vastu võtab, mis tähendab, et lapse arengut mõjutavad ühtmoodi nii positiivsed kui negatiivsed kogemused. (Allikas: Eesti Montessori Ühingu koduleht)

Sama veendumust jagas ka Bob Proctor, kes oli veendunud selles, et lapsed sünnivad oma tugevustega. Hariduse eesmärk pole mitte fakte pähe tuupida, vaid leida seoseid õpitava ja praktilise elu vahel, toetades just selle lapse eripära ja tugevuste arendamist. Kas laps saab tunda enda turvaliselt ja mõistetuna, kui tema eripära ja annete esile toomist ei toetata, vaid standardist või keskmisest erinemist naeruvääristatakse ja sildistatakse?

Simon Sineki sõnul saab inimene tunda, et tasakaalus olevana vaid siis, kui ta tunneb end nii kodus kui tööl turvaliselt. Selle eelduseks on usalduslik suhe. Ainult nii on võimalik tal arendada oma potentsiaali ja andeid. “Kui haridussüsteemis pole aega ja ruumi säärase usaldusliku suhte loomiseks ja hoidmiseks, peaks häirekellad lööma hakkama. Õpetaja ja lapsevanema püha ülesanne on avastada see anne ja aidata sel võimeks kujuneda. Võimeks kujundatud anded ja seeläbi loodud ühine edukogemus kujundavad meie rahvusliku rikkuse,” Aivar Haller.

TEADMISED, sh faktipõhised, ei määra TULEMUSI elus. Tulemusi põhjustab hoopis Sinu käitumine, mis omakorda on seotud Sinu USKMUSEGA, mille koduks on Sinu ALATEADVUS.

Sõna haridus tuleb ladinakeelsest sõnast EDUCO, mis tähendab seest välja tooma. Selleks, et arendada oma andeid, on vaja end avada ja õppida tundma. Julgeda olla need, kes me tegelikult oleme. Nii Sinul, minul, Sinu lastel kui kõigil inimestel on olemas oma võimed. Küsimus on millises keskkonnas oled Sina kasvanud või kuidas keegi oma andeid on arendanud?

Soovid enda potentsiaali avada, oma teadmisi rakendada oma unistuste elu loomiseks või ammu mõeldud asjade ÄRATEGEMISEKS (kasvõi selleks, et olla eeskujukus oma lastele) ja vajad selleks tuge, juhendamist ning mõistmist, siis saan Sind selles aidata. Kuidas? Broneeri aeg minu kalendris https://calendly.com/karmo ja räägin täpsemalt.

Sinu edu nimel

Karmo

Kui tunned, et pakuks väärtust ka teistele, siis jaga palun!

Iga päev loeb! Alusta juba täna

Sa oled iseenda õnne ja edu looja!

Sina ütle, mida soovid ja viime selle koos ellu!
Broneeri aeg kalendris 30-min vestluseks (tasuta) ja oled ühe sammu võrra oma eesmärgile lähemal.