Müü ise või müüakse sulle

Kõik on müük FB
Blogi

Müü ise või müüakse sulle

IGA inimene müüb absoluutselt IGA päev MIDAGI. Müük ei ole amet, müük ei ole karjäär, müük on ELLUJÄÄMISE ja HEAOLU saavutamise oskus. Müük leiab aset IGA mõtte edasiandmisel või vahetamisel. Sa võid väita vastupidist, aga see ei muuda FAKTI, et Sa oled IGA päev MÜÜGIINIMENE.

Sõnaraamatu järgi on MÜÜMINE tegevus, millega veenda või mõjutada teist osapoolt midagi heaks kiitma või tegema. Mida me teeme hommikust õhtuni? Veename abikaasat mõnda mõtet heaks kiitma, veename last, et ühte või teist tegevust on tema enda huvides teha. Kui veenmine ei aita, kasutame mõjutamise vahendeid jne.

Sama juhtub töö juures: me peame läbirääkimisi oma töökaaslastega, koostööpartneritega, võimalike uute klientidega, tööandjaga palgatõusu saamiseks

Ka meis endis on justkui kaks inimest ehk osapoolt – ratsionaalne ja emotsionaalne. Tegeleme, mõjutame ka iseennast iga päev tegema tegevusi, mida teame, et on vajalik teha, et saada paremaid tulemusi, aga ….

Pole oluline, millised on meie rollid peres või tööl, millalgi pead kedagi milleski ikka veenma. Ja see on oma olemuselt müük.

Sinu oskus teisi veenda ja mõjutada soovitud suunas määrab, lisaks reaalsele müügitulule, ka Sinu elu kvaliteedi, sissetulekud ja suhete kvaliteedi. Peamine ebaedu põhjus ei ole mitte kapitali puudus, vaid võimetus müüa, veenda, läbi rääkida ja teisi omaga nõusse saada. Müük leiab aset iga mõtte edasiandmisel.

Päris tihti pöörduvad inimesed minu poole küsimusega, et kuidas luua oma ettevõte, olemasolevas töökohas ei väärtustata mind piisavalt, tahaksin ise teha. Minu vastus on alati – “Väga hea, oled Sa endale tööandjaks hakkamiseks valmis. Oled Sa valmis investeerima aega, raha ja vahendeid selleks, et ettevõte korralikult käivitada? Oled Sa valmis oma pakutavaid tooteid ja teenuseid oma sotsiaalmeedikanalites ka ise reklaamima?” Miks ma seda teen? Kui tajun kõhklusi, pole see inimene suure tõenäosusega veel valmis ettevõtjana alustama ja minu soovitus on, juhul kui palgatöö olemus töötajale meeldib, esimese sammuna hoopis ülemuse jutule minna ja veenda teda oma headuses, et saada juurde palgatõusu. Mõelda hästi, mida ta omalt poolt on ettevõttele andnud ja ka seda, mida ta ideaalis veel tahaks teha. See on suurepärane võimalus testida oma müügioskusi.

Selleks, et saada paremaks “müügis” ehk veenmises, tuleb kõigepealt endast aru saada. MIS on see, mis Sind ennast inspireerib ja motiveerib. Seejärel tähelepaneliku kuulajana mõista, mis on teise osapoole jaoks oluline ja osata läbi teatud suhtlusetappide ka veenvalt esitada.

Alati on seltskonnas mõni, kes rääkides müügist, ütleb, et talle ei meeldi müüa. Kui küsin miks, reeglina vastust ei saa. Mõned ütlevad, et neile ei meeldi äraütlemisi saada. Kellele meeldiks? Mõni ütleb, et on selleks liiga laisk? Hmm…
Tegelikult on aga sageli põhjuseks see, et inimene ei usu sellesse, mida ta pakub. Ja tal puudub ka arusaamine, kuidas tõhusalt sõnumit edastada, st “müüa”. See on aga õpitav.

Jaga enda mõtteid

Soovin inspiratsiooni,
liitun uudiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.