Õnnelik töötaja = edukas ettevõte

Kindlasti oled teadlik faktist, et ajakiri Fortune teeb juba ligi 70 aastat ooma top 500 eduka ettevõtte aastast listi ehk määratleb majandustulemuste järgi Fortune 500 maailma edukamat ettevõtet. 1986. aastal tegi aga John Naisbitt oma raamatu “Reinventing the Corporation” esitlusel avalduse. Ta unistas auditooriumi ees valjusti, et võiks olla ka top 500 ettevõtetest koodnime Fortunate 500 all, kus hindamise aluseks poleks ettevõtete majandusnäitajaid, vaid klientidele pakutava teenuse kvaliteet ja töötajatele võimaldatav elukvaliteet. Ta unistas väärtushoiakutel põhinevast juhtmisest.

Tänapäeval konkurentsitingimustes hinnatakse ettevõtte edu alusena eelkõige selle efektiivsust, kuid tegelikult eristab edukaid ettevõtteid teistest eelkõige väga kindel nägemus, milliste põhimõtete järgi ta tegutseb. Lihtsustatult tähendab see ühiseid eesmärke, kaasatust ja suhtlemisoskust ehk mõnusa õhustiku tekitamist nende ellu viimiseks. Teha seda viisil, et iga ettevõtte töötaja tunneks end oma tegevustes nagu ettevõtte juht, tunneks nii ettevõtte kui oma töö üle uhkust ja sooviks seda muuta hii heaks kui võimalik. Juhtimine oleks aus ja avatud. Selline, kus arvamusi julgetakse avaldada, see on turvaline. Teenus, mida klientidele pakutakse on nii hea, et kliendid soovitavad seda rõõmuga oma sõpradele. Samadest väärtustest kantud organisatsiooni käitumine kandub ka suhtlusse kõigi ettevõtte koostööpartneritega, kes tunnevad end koostööd tehes sama hästi kui ettevõtte meeskondki.

Kõige olulisem asi elus on otsustada, mis on kõige olulisem.

Ken Blanchard, Michael O’Connor “Väärtushoiakutel põhinev juhtimine”.

Edu saavutatakse väärtushoiakutel põhineva juhtimisstiili juurutamisega, mitte vaid väärtuste nimetamise ja kodulehel väljakuulutamisega ehk neist tuleb lähtuda igapäevatoimingute kõikides aspektides. Ühiste väärtushoiakute alusel ühise eesmärgi poole liikudes saavutavad ka täiesti tavalised inimesed erakordseid tulemusi.

Niipea kui me pühendume millelegi, asub tegtsema ka Jumal.

Goethe

Kui tunned, et pakuks väärtust ka teistele, siis jaga palun!

Iga päev loeb! Alusta juba täna

Sa oled iseenda õnne ja edu looja!

Sina ütle, mida soovid ja viime selle koos ellu!
Broneeri aeg kalendris 30-min vestluseks (tasuta) ja oled ühe sammu võrra oma eesmärgile lähemal.