Otsusest algab kõik

On olemas üks vaimne  liigutus, mille tegemine aitab Sul lahendada iga ületamatuna näiva probleemi vaid sajandiksekundi jooksul. Seda nii Sinu isiklikus kui äri puudutavates olukordades.  See imesid tegev vaimne tegevus on  – OTSUSTAMINE.

Otsuse tegemine või otsustamatus on põhiline faktor, mis viib edule või siis… läbikukkumiseni.  Inimesed, kes on väga kogenud otsuste tegemisel, ei lase end mõjutada teiste inimeste arvamustest, on need, kelle aastane sissetulek küünib kuue- ja seitsmekohaliste numbriteni. Kuid otsuste tegemise oskus ei puuduta vaid sissetulekuid, see mõjutab KOGU Sinu elu. See mõjutab Sinu vaimset ja füüsilist tervist, Sinu perekonna heaolu, Sinu sotsiaalset elu, seda milliseid suhteid elus soovid luua – kõik need valdkonnad sõltuvad Sinu võimest teha mõistlikke otsuseid. 

Kuidas saab inimene arendada enda vaimset võimekust? Üsna lihtsalt, seda tuleb teha ise, sest koolis seda ei õpetata. Sa võid saada väga efektiivseks otsuste tegijaks. Otsuste tegemine loob korra Sinu mõtetes, rahustab meele ning see peegeldub loomulikult ka objektiivsesse maailma – Sinu tulemustesse.

Keegi ei näe meie otsuste tegemise protsessi, kuid peaaegu alati nähakse nendest otsustest sündivaid tulemusi. Pole raske õppida vastu võtma tarku otsuseid omades asjakohast informatsiooni ning allutades end kindlale distsipliinile. 

Suutmatus otsuseid vastu võtta tekitab aga sisemise konflikti, mis aja jooksul võib kasvada, ilma igasuguse hoiatuseta, hävitavaks vaimseks ja emotsionaalseks heitluseks. Psühhiaatritel on selle sisemise heitluse kirjeldamiseks oma termin – ambivalents.  Oxfordi sõnaraamat defineerib ambivalentsust kui ühte ja samasse objekti, eesmärki, vastandlike tundmustega suhtumist. Sa ei vaja doktorikraadi psühhiaatrias mõistmaks, et Sul tekivad raskused, kui paned end mis iganes ajaperioodiks ambivalentsesse olukorda. OTSUS või erinevate otsuste rea tegemine muudaks seda kõike.

Universumi üks põhiseadustest on, – Sa kas kasvad või kahaned.  Otsustamatus tähendab kahanemist. Kui tihti oled Sa kuulnud kedagi ütlemas: “Ma ei tea, mida teha?“.  Kui tihti oled Sa iseend tabanud ütlemiselt: „Ma ei tea, mida ma peaks tegema“. Mõtle mõnele olukorrale, kus Sina ja tegelikult ka kõik teised maailmas, pole aeg-ajalt suutnud otsustada:

Armastada – vihata
Loobuda – jääda
Teha – mitte teha
Osta – mitte osta
Öelda – mitte öelda
Rääkida – mitte rääkida

Kui selliseid olukordi juhtub Sinuga tihti, siis tee KOHE PRAEGU OTSUS see lõpetada! Ambivalentse olukorra põhjus on küll otsustamatus, kuid me peame meeles pidama, et tõde ei ole alati nii nagu paistab.

Otsustamatus on küll ambivalentsuse põhjus, kuid see ei ole esmane, vaid teisene põhjus. Otsustamatuse esmane põhjus on madal enesehinnang. Igal otsustaja-tüüpi inimesel on reeglina õnne olnud kasvada keskkonnas, kus otsuste tegemine oli igapäevase kasvatuse osa või nad arendasid selle oskuse ise hiljem välja. Nad on teadlikud tõsiasjast mida igaüks, kes loodab elada täisväärtuslikku elu, peab omaks võtma: otsustamine on midagi sellist, mida ei saa vältida.

Üks otsuse tegemise raudreegel on –
OTSUSTA NÜÜD, NENDE TEADMISTE JA VÕIMALUSTEGA, MIS SUL HETKEL ON. 

See on aga üks peamisi põhjusi, miks enamus inimesi ei saa kunagi meisterlikuks otsuse tegijaks: nad lubavad oma ressurssidel dikteerida, kas ja millal nad otsuse teevad. Kui John Kennedy küsis Verner von Brauni käest, mida on vaja, et ehitada kosmoselaev ning viia inimene Kuule ja tuua ta sealt ohutult tagasi, vastas von Braun – “Tahet seda teha”. President Kennedy ei küsinud kunagi, kas see on võimalik. Ta ei küsinud, kas nad saavad seda endale lubada, ta ei küsinud ühtegi neist tuhandetest küsimustest, mida ta antud olukorras oleks võinud küsida.

President Kennedy tegi OTSUSE. Ta otsustas, et viib ameeriklase Kuule ja toob sealt ohutult tagasi enne, kui möödub aastakümme. Ta ei mõelnud sellele, et seda pole varem kunagi tehtud. See ei huvitanud teda sel hetkel, kui ta otsuse tegi. Ta otsustas hetkes, kus ta oli, nende teadmistega, mis tal olid. Oma kujutlustes oli ta eesmärgi saavutanud selsamal sekundil, mil ta otsuse vastu võttis.  See oli vaid aja küsimus …  mis sõltub loodusseadustest, millal eesmärk saab täidetud ning tulemus kogu maailmale nähtavaks.

KUI TEED OTSUSE, HAKKAVAD ASJAD JUHTUMA.

Mitte kunagi ära lase rahal mõjutada end otsustamishetkel, kas teed  seda või ei tee. Oluline on, KAS Sa soovid seda teha või mitte? Sa võid endale lubada KÕIKE, mida iganes ihaled. Kogu maailma rahavarud on Sinu jaoks olemas, kui teed kindla otsuse. KUI Sa tõesti seda raha vajad, tõmbad Sa seda ka ligi.

On palju inimesi, kes leiavad, et see on absurdne. Pole kuidagi võimalik teha otsust enne, kui on olemas vahendid. Olgu nii. Kui nad otsustavad nii mõelda, siis see on nende valik ja väga piirav mõttemall. Ja ehk polegi see nende enda viis mõelda, vaid hoopis päritud arvamus mõnelt vanemalt pereliikmelt, mis on selle inimese poolt lihtsalt omaks võetud. Mõtlemine on VÄGA tähtis. Otsuste tegijad on suurepärased mõtlejad. Kas Sa kunagi oled arutlenud, miks Sa mõtled just neid mõtteid või kuidas Sinu mõtted mõjutavad Sinu elu erinevaid aspekte? Kas teadsid, et me muutume selleks, millest mõtleme?

Me laseme hetkeolukorral ja inimestel meie ümber end otsuste tegemisel mõjutada, kuigi peaksime keskenduma ainult eesmärgile teha unistus teoks. Asjaoludesse kinni jäädes hägustuvad unistused ning kaovad eesmärgid.  Kui tihti oled end tabanud ütlemast – “Ma tahaksin seda teha või omada, kuid ma ei saa, sest et …”. Kõik, mis järgneb pärast tingimuslikku “sellepärast, et” on asjaolu. Asjaolud võivad Sind elus oma teelt eksitada, kuid Sa ei tohiks kunagi lubada neil takistada oluliste otsuste vastuvõtmist.

Kui inimesel puudub visioon, kujutlus paremast elus, siis ta asetab end automaatselt vangikongi: ta piiritleb end eluga, millest puudub lootus. See juhtub tihti siis, kui inimene on tõsiselt proovinud, kuid võitmise asemel põrunud, ja seda korduvalt. Korduvad ebaõnnestumised võivad hävitada inimese enesekindluse, minapildi ning panna teda kahtlema enda võimetes, potentsiaalis. Seetõttu teevad nad otsuse  – loobuda oma saatusest…. Paljud inimesed ehitavad üles väga ilusa visiooni, kuidas nad tahaksid elada, kuid kuna nad ei näe, kuidas selleni jõuda, lasevad visioonil hääbuda. Kui nad teaksid, kuidas seda saavutada või teha, siis seda nimetataks PLAANIKS, mitte VISIOONIKS. Plaanis ei ole ruumi inspiratsioonile, küll on seda aga kindlasti visioonis. Kui Sa lood visiooni, siis kinnita seda koheselt OTSUSEGA ja ära rohkem muretse sellepärast, kuidas Sa tulemuseni jõuad või kust tulevad vahendid, mida vajad. Lisa otsusele ENERGIAT entusiasmiga… see on oluline. Keeldu muretsemast, kuidas see kõik juhtuma hakkab….

Astu Sina oma esimene samm küllusliku tuleviku loomisel. Loo vaimusilmas pilt, kuidas täpselt soovid elada. Seejärel tee kindel otsus loodud visioonist kinni hoida ning – positiivsed ideed, kuidas Sul on võimalik oma elu parandada, ilmutavad end. 

Ära osale vestlustes, kus arutatakse, miks midagi ei ole võimalik teha. Pole mõtet anda oma energiat sellisele tegevusele. On hämmastav, kuidas pealtnäha intelligentsed inimesed näevad vaeva, et tirida Sind mitte kuhugi viivatesse aruteludesse. Ühel hetkel nad väidavad innustunult, et tahavad tõsiselt saavutada tulemust, selleks et järgmisel hetkel väitlema hakata, miks seda saavutada pole võimalik.  Mõtle kui palju rohkem nad saaksid nautida elu, kui nad teeksid otsuse – mitte osaleda sellist tüüpi negatiivsetel koosolekutel. 

Sinu elu on tähtis. Isegi kõrge vanaduseni jõudes, on see siiski lühike. Sul on olemas potentsiaal teha kõike, mida iganes Sa valid teha ja teha seda hästi, kuid – Sa pead tegema otsuseid. Meeles pidama, et kui saabub otsuse tegemise hetk, saad teha otsuse vaid selles ajahetkes olemasolevat infot arvesse võttes.

“Mine nii kaugele, kui oled võimeline nägema.
Kui Sa sinna jõuad, näed Sa, kuidas suudad veelgi kaugemale jõuda.”
Thomas Carlyle

Kui tunned, et pakuks väärtust ka teistele, siis jaga palun!

Iga päev loeb! Alusta juba täna

Sa oled iseenda õnne ja edu looja!

Sina ütle, mida soovid ja viime selle koos ellu!
Broneeri aeg kalendris 30-min vestluseks (tasuta) ja oled ühe sammu võrra oma eesmärgile lähemal.