Paradigma olemus

“Mida iganes me istutame oma alateadvusse ning toidame pideva kordamise ning emotsioonidega, muutub ühel päeval reaalsuseks.”

Earl Nightingale

Kas Sa teadsid, et 90% inimestest saab, vaatamata nende pingutustele, aastast-aastasse samu tulemusi? Miks ei saavutata, vaatamata raskele töörabamisele, suuremat läbimurret? Mis on takistuseks? Lühike vastus on – meie paradigma. 

Paradigma on mõiste, mida kasutatakse selleks, et kirjeldada informatsiooni hulka, mis on programmeeritud inimese alateadvusesse geneetiliselt sünni hetkel ja seejärel keskkonna poolt. See informatsioon, paradigma, väljendub hiljem harjumusliku käitumisena ja toodab tulemusi, mida inimene elus saab.

Igal inimesel on oma paradigma, millele vastavalt ta toimib. Grupp inimesi moodustavad grupiparadigma ehk kultuuri. Iga muutus kultuuris, organisatsioonis või ka riigis peab olema seotud üksikindiviidi hoiaku muutumisega. Enamus organisatsioone maailmas ei valmista inimesi ette tegemaks vajalikku paradigma nihet. Nad käsivad ja nõuavad, aga ei oska veenvalt argumenteerida. Paljudel inimestel puudub arusaam, kuidas tulla toime nende muudatustega, mida neile peale sunnitakse. Kui Sina soovid tõsiselt muuta oma tulemusi, siis Sa ei saa lubada, et keskkonna piiravad paradigmad  (väline maailm) mõjutavad või muudavad Sinu uskumusi (sisemine maailm). Sa pead tundma oma väärtusi. Seda, mis on Sinu jaoks oluline.

Selleks, et inimene saaks muuta oma loogikat, on vaja arusaamist, julgust ja otsusekindlust. See juhtub tavaliselt vaid juhendaja või mentori käe all. Muutus pole võimalik enne, kui asuda teadlikult muutma oma käitumist, st mõttemustreid. Tuleb aru saada, et paradigma on HARJUMUSTE KOGUM ja harjumused nõuavad märkimisväärset tähelepanu ja enesedistsipliini enne, kui muutused aset leiavad.

Ekslikult arvatakse, et teadmised võrduvad tulemustega. Teadmised EI VÕRDU tulemustega! Kogunevaid teadmisi salvestab meie teadlik meel, tegevusi viib aga ellu alateadlik meel ehk alateadvus ehk meie paradigma. Me kõik teame, mida peaksime tegema, selleks, et…, aga ….

Kui tunned, et pakuks väärtust ka teistele, siis jaga palun!

Iga päev loeb! Alusta juba täna

Sa oled iseenda õnne ja edu looja!

Sina ütle, mida soovid ja viime selle koos ellu!
Broneeri aeg kalendris 30-min vestluseks (tasuta) ja oled ühe sammu võrra oma eesmärgile lähemal.