Perfektsionismi lõks

Perfektsionism on isiksuseomadus või hoiak, mille puhul inimene kipub endale seadma äärmiselt kõrgeid standardeid. Ja mitte ainult endale, vaid kõigile teistele enda ümber. Kas see viib edasi või hoiab arengut hoopis tagasi?

Perfektsionism võib olla motiveeriv jõud, mis ajendab inimesi seadma kõrgeid eesmärke ning saavutama suurepäraseid tulemusi. See võib viia täpse ja põhjaliku töö tegemiseni ning aidata saavutada tipptasemel saavutusi. Samas võib liigne perfektsionism viia ka enesekriitika, stressi ja ärevuseni, mis takistab edasiliikumist ning arengut.

“Perfektsionism tekitab illusiooni, et meil on kontroll, kuid tegelikult hoiab see meid tagasi.” – Brené Brown

Perfektsionistid  seavad endale sageli ebatavaliselt kõrgeid eesmärke ning isegi kui nad saavutavad häid tulemusi, tunnevad nad sageli, et see ei olnud piisavalt hea. Nad kipuvad viivitama tegevuste või projektide ära tegemisega, sest nad ootavad ideaalseid tingimusi. Nad kardavad, et nende töö ei vasta veel (nende) standarditele. Perfektsionistid jätavad pigem asja üldse tegemata, sest hirm ebaõnnestuda on suur. Kuna neil on kalduvus võtta kriitikat äärmiselt isiklikult, mis mõjutab ka enesehinnangut ja enesekindlust, siis on viivitused lihtsad tekkima.

Soov iga päevaga olla parem oma eilsetest saavutustest, soov areneda viib edasi. Tasakaalu loomine kõrgete standardite ja oskuse vahel tunda rõõmu hetkesaavutuste üle, on aga kriitilise tähtsusega.

“Õnn ei ole lõppsihtkoht, vaid teekond selleni. ” – Roy T. Bennett

Arengul on oluline roll isiklikus ja professionaalses kasvus. Edasiminek tähendab pidevat õppimist, uute oskuste omandamist ja enesearengut. Oluline on keskenduda protsessile, mitte ainult lõpptulemusele, ning õppida ebaõnnestumistest. Teha asju täna. Vabaneda edasilükkamisest. Saada üle saada ebaõnnestumise hirmust. Astuda sellest hirmust läbi.  Vabaneda vabandustest. Teha ära. Unistusi, tegevusi, mida hing ihaldab hirmule vaatamata, sest just hirmude seljatamisega kasvatame enesekindlust. Ebaõnnestumisi tuleb vaadata mitte kui kaotusi, vaid kui võimalusi teha tegevusi targemalt ja nutikamalt.

Parimaks lähenemiseks pideva edasimineku tagamiseks võiks olla tasakaal perfektsionismi ja arengu vahel. Mõõdukas perfektsionism võib olla kasulik, kui see motiveerib ja suunab tähelepanu kvaliteedile, kuid see ei tohiks piirata arengut ega tekitada liigset stressi. Arengusoov annab aga võimaluse katsetada uusi ideid ja lahendusi ning luua seeläbi midagi erakordset.

Kui tunned, et pakuks väärtust ka teistele, siis jaga palun!

Iga päev loeb! Alusta juba täna

Sa oled iseenda õnne ja edu looja!

Sina ütle, mida soovid ja viime selle koos ellu!
Broneeri aeg kalendris 30-min vestluseks (tasuta) ja oled ühe sammu võrra oma eesmärgile lähemal.